AZ ILLUMINÁTOR
 

 

A kódexet író illuminátor Az én orbis pictusom című kötetemben lakik, közelebbről: a Malátakivonat ciklusban. A könyvből kiemelt sorban nem kapott helyet, mert nem akartam aránytalanul terjedelmesre szabni, de annyira imponál nekem ez az alak, hogy itt bemutatom, pár sornyi áttipografizált vers-idézettel kísérve a krétarajzot, mely az illuminátor modorát is érzékelteti (és ironizálja) talán:

 

Mennyire imponálna nekem gondolta

(báván) ha imitálnám immanenciámat

e vad inerciát (mint implicit függvényt)

a nullából kibányásznám képpé integrálnám

s ha inamba nem szállna bátorságom

világra hoznám imígyen képzeteimet.