KÓDEXKÉNT
 

 

Kódexként írni-rajzolni verses könyvet, hogy egyedi, egyetlen legyen; jelezni ezt a vágyamat és lehetetlenségét – ezért húztam ide egy Petőfi őrültjére is játszó mozzanatot át-tipografizálva ehhez a másik illuminátoros (tépett) kollázshoz (rajzhoz), ami nem került be a könyvbe. Itt talán így megél.

 

már tudom MEGVAN Ó OHÓ

AZ EGÉSZ merő iLLuMiNÁCiÓ és

én majd ILLUMINÁTOR leszek

Csárdás kiskalapot teszek fejemre

S BEFÚROK (szintén) A FÖLD KÖZEPÉIG TOLOM

A LYUKAT DE vacogtam csak és a vad köd SZITÁLT