Azt az egy szót
 

Johanna jár s vidám rikkantásait úgy szórja közben

a világba mintha tudná éppen ezek a hangok

ezek a fénylő-kanyargó indák homályüldözők

hiányoznak innen ha egyéves az ember és jár hát

meg nem állja a mogorva tárgyakat mentében

mind le a földre rántja kinyitja szájába veszi föltépi

és újra meg újra kimondja azt az egy szót

minden kérdésre elővillantja ugyanazt

hogy nem és nem jön és nyújtja a kezét

és fejét rázva mondja nem csak ámulunk

mekkora milyen boldog igen izzik a nem-ben

logocentrikus mechanika sehol kétségtelen

ő a legnagyobb nyelvteremtő filozófus

olvasod ezt a verset Johanna? nem?