A tanulékony rigók
 

Lehet, hogy belecsúsztam valami olyasféle szövegelésbe, műhelynaplózásba, amit könyveimben különféle toldalékok alakjában többször is elkövettem már, és ezzel együtt elveszítettem ennek a honlap-építésnek a sajátos, kép-szó tematikáját? Talán mégsem, bár érzékelem a belegabalyodást – hogy leírom itt (elmondom az ide kattintónak), mi mást jelenthetne? Persze, akármikor kitörölhetem, nem úgy, mint a papíron kinyomtatott mű esetében; ez az esetlegesség zavar; a mozgékonyság viszont vonz, s ha olyan gonddal fogalmazok és szerkesztek, mintha könyv lenne, ha az elkészülés utáni törlés lehetőségét kizárom (de mikor készül el? könyvnél a kinyomtatás kétségtelen határ, de külsődleges), ha a változtatást csak hozzáadással, tovább-építéssel művelem, hallatlan szuggesztiót vélek érzékelni ebben a mederben, a végtelennel érintkezés különös tárgyiasulását. De miért ez a törlést kizáró szorítás, túl azon, hogy nem dokumentálható? Miért, ha az éppen olvasható és nézhető az éppen tényleges való? Az a baj, hogy pillanatnyi? Nem baj, csak – éppen! – arra vágyik az ember, hogy legyen valami kapaszkodó, amire hosszabb távon is számítani lehet. Működjék a felelősségérzet. Válogatott versesköteteknél megesik, hogy a tíz-húsz-harminc, akárhány évvel korábbi szöveg új változatban kerül kinyomtatásra, jelzés nélkül, és a törlés-betoldás irányát nem az esztétikai dúsítás vágya mozgatja.

 

Mindezt pedig azért is írtam ide éppen, mert a tanulékony rigókról szóló, ritmizált mese, úgynevezett gyerekvers héjába helyezett történet köznapilag is lejátszódott, és hosszabb távon is működött, működik, ami persze nem bizonyítja esztétikai kvalitásait: sem a szövegét, sem a kézzel írt szövegdarabot háttérnek használó kép, a vastag kartonra olajjal festett, tépett kollázs színvonalát. Tárgyilagosan szemlélve a játSZÓtér képeit, és a "nekem tetszik" minősítést természetesen elhárítva, tényszerűnek talán csak annyi állítható a mérhetetlen (de nem elemezhetetlen!) jellemzők köréből, hogy: látszik, egy kéz művelte, s illeszkedik a könyv, itt a sorozat többi lapjához.