Rebeka, Ráhel halai
 

R  E  B  E  K  A ,

R  Á  H  E  L

H  A  L  A  I

M  A  J  D

M  E  G  T  A  N  U  L  N  A  K

S   Z   Á    L    L    A   N    I ,

É  S     E  G  Y     F  É  N  Y  E  S ,

C   I   P   Ő   S ,

K   E   S   Z   T   Y   Ű   S ,

K   A   L   A   P   O   S ,

T   É   L   I     R   E   G   G   E   L   E   N ,

M   I   K   O   R

O   D   A    S   E     N   É   Z     A

V   Á   R   O   S   M   A   J   O   R,

a      f   á   k      f   ö   l    ö    t    t

m   i    n   t      l   o   v   a   s   o   k,

megjelennek

furcsa   HALAKOK -

É   S     Á   T ,

É   S      E     L ,      C    S     A     K       E    L !

Hallózunk, de egyik sem felel, botját sem mozdítja a halfül, egy halkutya ugat, egy halnő énekel, a házak még most is alszanak, REBEKA, RÁHEL, csak ti tudjátok.