időHALADék 1
 

A játSZÓtér tipográfiai ötletét követi a cím, ami ciklust is jelöl a könyvben, és a tizenkét hónap nevével, az időmúlás képzeteivel és konkrétumaival játszik. A ciklusból választott négy képnél a tipográfiát nem tudom reprodukálni, de a szövegeket közlöm majd, és kommentálom is. Előbb azonban a JANUÁR képvers szövegét idézem itt, a technikai lehetőség szerint áttördelt változatban, mert honlapozásom fősodrára is utal.

 

JANUÁR: ÁLLVÁNYZATOK SÖTÉTBEN

 

január jŐ jeges bálák é g n e k
ha  fÚ  ha   e  s  i  k
A K V A R E L L J E I M
j   a   j   g    a   t  á   s   á   t
szemmel  hallgatnom  jÓl e s i k
ahOgy   e  s  i  k
úgy puffan létüket
V E R S e i m h e z  húzkodom
kétes jelentéseik  í v É t
ÖSSZEfércelem vagy ÖSSZE SE
csupán  h a n g z a t o k  iránt ez
ki-kiránt a  bajbÓl bele ne törjek
ötöljek csak szÓBAN testtelen
haTOLJAK is haSSAK feSSEK
l á t S S Z a k
bár  a  
l  á  t  S Z a  t
ahogy papÍRT tOcsOgtatOk
a kézre álló vOnalat fOltOt
szétFRÖCCSentem és vissza
fogom papírom f e l i s s z a
a fejemből kezemen ÁT
kitörő fájást félést és  m Á s
efféle BÉLÉST  d ü h e i m e t
vagy csak
szubjektív  j e l e i k e t
fél-absztrakt  expressziókat
mintha puszta  j á t é k  volna
pszichikai torna kapaszkodó
nem könnyű de könnyed
b  e  l  e  v  e  s  z  é  s
meztelen
ráhasalás a  V E R S r e 
ugrás mögéjük  á l l V á n y z a t o k