Az én kantátám
 

fekete kutya forma árnyak

suhantak át szeme színpadán

havas domb ezüst bokrai közt

milyen ismerősek hova ti hő hé

 

a konyhában állt még alig pirkadt

 

mi is van ma ki is merre és miért

 

megfeszítette várt jött a falon át

digitális beszédhangok sorozata

sajgott a foga jobbra lenn mélyen

 

ez Budapest ez a keddi hajnal

próbálta kétezer utáni háromban

lágy buggyanással belobbant a gáz

 

kinn a dombon a kutyák már vissza

felé hogy megszámolta hát négyen

voltak éppen szarvasok

 

ó ez csak analógiás homály zene

bár miért ne ha a gyerekei ha neki

 

hívta őket semmi se

azonos úgy szétcsúszott a

 

szarvuk hegyére tűztek és be nem

fér csak völgyekbe de nem volt

 

téli bokrok volt hó lomha szárnyai